AUTA YKSINÄISIÄ!

JOKAISELLA #PÄIVÄNLUNCHIE INSTAGRAM-KUVALLA LAHJOITAT RAHAA TAISTELUUN UHOHDETTUJEN PUOLESTA – YKSINÄISYYTTÄ VASTAAN.

 • Yksinäisyys kohdistuu kaikkiin ikä- ja sosiaaliryhmiin. Ei ole virastoa, jonka luukulta kansalainen voisi hakea apua yksinäisyyteensä. Ainoa tepsivä lääke yksinäisyyteen on toinen ihminen.
 • Lunchie Market haluaa sinun kanssasi tukea HelsinkiMission pyrkimystä etsiä, löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia.
 • Jokaista Instagramissa jaettua #päivänlunchie kuvaa vastaan Lunchie Market (Lunchie Oy) lahjoittaa 1 € HelsinkiMissiolle yksinäisyyden torjuntaan.
 • Osallistuminen on helppoa. Julkaise Instagramiin kuva Lunchie ylijäämä-ateriasta ja merkitse kuvaan aihetunniste #päivänlunchie sekä se ravintola jossa kyseinen annos on valmistettu.

Järjestäjä:

 • Lunchie Oy, Hämeentie 62 B 14, 00500 Helsinki. (myöhemmin “Järjestäjä”).
 • Facebook/Instagram ei sponsoroi, tue, ylläpidä, hallinnoi tai ole osallisena tähän kilpailuun.

Kampanjaan osallistuminen:

 • Kappanjalla tarkoitetaan Järjestäjän lunchie.market/vahemman-yksinaisyytta verkkosivulla ilmoitettua #päivänlunchie -kuvakamppanjaa. (jäljempänä ”Kampanja”). Kampanjaan voi osallistua julkaisemalla hashtagillä #päivänlunchie varustettu kuva Instagramissa.
 • Kilpailu on voimassa 4.9.2017–30.12.2017 välisen ajan.

Millaisella kuvalla voi osallistua?

 • Järjestäjä kutsuu Kampanjaan Instagram-kuvia, joissa on kuvattu Lunchie -takeaway ateria. Kuvan yhteyteen tulee liittää/merkitä hashtag #päivänlunchie sekä ravintola josta kyseinen annos on hankittu. Kuvan täytyy olla osallistujan itse ottama ja liittyä Järjestäjän ilmoittamaan Kampanjan aiheeseen.
 • Järjestäjällä on oikeus hylätä kaikki aiheeseen liittymättömät kuvat tai kommentit harkintansa mukaan.

Tekijänoikeudet ja kuvien julkaisu:

 • Järjestäjä tarkastaa kaikki verkossa julkaistavat kuvat. Osallistumalla kampanjaan osanottaja myöntää Järjestäjälle rajoittamattoman oikeuden julkaista kampanjaan lähetetyn kuvan Järjestäjän Facebook-sivulla, Järjestäjän Instagramissa, Järjestäjän verkkosivulla tai Järjestäjän blogissa ilman kuvan lähettäneen osanottajan erillistä suostumusta. Kuvan lähettänyt osanottaja ei ole oikeutettu palkkioon kuvan julkaisusta. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta julkaista kampanjaan osallistunutta kuvaa.

Muut ehdot:

 • Kuvan lähettäjä on vastuussa siitä, että hän on itse ottanut lähettämänsä kuvat. Kuvan lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on myös kuvan mahdollisena kohteena olevan henkilön suostumus kuvan lähettämiseen.

Järjestäjän vastuu:

 • Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä Kampanjaan osallistumiseen. Mikäli viestintämateriaaleissa, joissa Kampanjasta on viestitty, löytyy paino- tai jokin muu tekninen virhe, Järjestäjä, Järjestäjän yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

HELSINKIMISSIO – NÄIN AUTAMME

Teemme työtä sekä ammattilaisten että vapaaehtoisten voimin. Toimimme lapsiperheiden, nuorten, seniorien ja erityisryhmien parissa. Meidät tunnetaan aktiivisena kansalaistoiminnan kehittäjänä ja yhteiskunnallisen keskustelun sytyttäjänä.

Vapaaehtoistyöntekijät ovat elintärkeitä toiminnallemme – ilman heitä HelsinkiMissiota ei olisi olemassa. Vapaaehtoisemme osallistuvat lapsiperheiden, nuorten, seniorien ja kehitysvammaisten auttamiseen monin eri tavoin: läsnäoloa ja tukea tarjoavina mentoreina ja tukihenkilöinä, keikka-apulaisina arjen askareissa, seniorien auttavaan puhelimeen vastaamalla, virkistysryhmien vetäjinä, bändikavereina.

Vapaaehtoisten avun lisäksi tarjoamme ammattiapua siellä, missä yhteiskunnan resurssit eivät riitä. Osa ammattilaisistamme toimii suoraan asiakastyössä, osa puolestaan koordinoi ja mahdollistaa sen, että vapaaehtoiset voivat auttaa. Asiakasmäärämme ovat jatkuvassa kasvussa. Työmme tuottaa tulosta joka päivä.

Tutustu tarkemmin www.helsinkimissio.fi

#päivänlunchie -galleria